• Σχόλιο του χρήστη 'αργυρης πλέσιας' | 7 Αυγούστου 2011, 14:17

    Η εμπειρία από την οργάνωση σεμιναριακών διαδικασιών απο το ΥΠΕΚΑ μάλλον δεν είναι ενθαρυντική για την περαιτέρω εφαρμογή της σε μεγαλύτερης κλίμακας σχεδιασμό όπως είναι η δημιουργία Ελεγκτών Δόμησης. Πιστεύω ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί ο ρόλος και τα καθήκοντα του Ελεγκτή Δόμησης. Ο Ε.Δ. ελέγχει την ορθή δόμηση του συνόλου μιας κατασκευής που σημαίνει ότι με εκκίνηση την μελέτη φθάνει μέχρι τις λεπτομέρειες κατασκευής ή ελέγχει την εφαρμογή κάποιων βασικών στοιχείων της μελέτης που καλώς ή κακώς έχει εκπονηθεί? Στην πρώτη περίπτωση απαιτούνται σεμιναρικές διαδικασίες οχι μόνο 60 ωρών αλλά πολύ μεγαλύτερες και απαιτείται εξειδίκευση ανάλογα με το ελεγχόμενο τμήμα της κατασκευής. Στην δεύτερη περίπτωση δεν γίνεται κατανοητό γιατί απαιτείται σεμινάριο για να ελέγξει κάποιος αποστάσεις από όρια, ύψος κτηρίου και διαστάσεις κτηρίου. Το ΥΠΕΚΑ εφόσον επιλυσει το ανωτέρω πρόβλημα με σαφήνεια θα διαπιστώσει ότι όλα τα ερωτήματα θα αποσυρθούν.