• Σημειώνεται ότι με στόχο την έγκαιρη δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ χαιρετίζει την χρήση του διαδικτύου και υπενθυμίζει ότι ήδη έχει προτείνει στο Τεχνικό Επιμελητήριο τη δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων στο ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου το οποίο πλέον εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή. Το Τεχνικό Επιμελητήριο αποδέχθηκε την εν λόγω πρόταση και την υπεστήριξε αρμοδίως. Πάντως κρίνεται σκόπιμο όπως η προθεσμία του διαδικτύου να ορισθεί σε 21 ημέρες.