• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ' | 8 Αυγούστου 2011, 19:35

    ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΔΟΣΗΣ Ο.Α., ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘ. 9 ΠΑΡ. 3α,β. Παρατηρήσεις (Ι) Πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι σαν «ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» εννοείται αυτό που αναφέρεται στο ΕΓΣΑ 87. Επίσης επειδή : 1) μεγάλος όγκος των διαγραμμάτων (κυρίως για τη Βόρεια Ελλάδα) προέρχεται από διανομές - αναδασμούς του Υπουργείου Γεωργίας (αγροτεμαχίων και οικοπέδων) σε συστήματα συν/νων Hatt και παλαιού Hatt, των οποίων τα τεχνικά στοιχεία έχουν και αποδεικτικό χαρακτήρα, 2) Διαγράμματα κυρωμένων Πράξεων Εφαρμογής αναφέρονται σε προβολικό σύστημα ΤΜ3, με αποδεικτικό χαρακτήρα και αυτά, Θα πρέπει η αναφορά των συντεταγμένων των κορυφών του γηπέδου ή του οικοπέδου (τουλάχιστον), να παρουσιάζεται, αφενός στο κρατικό δίκτυο ΕΓΣΑ 87 και αφετέρου στο σύστημα προέλευσης των διαγραμμάτων (διανομών – αναδασμών –Πράξεων Εφαρμογής). (ΙΙ) Ο υπολογισμός των συντεταγμένων του τοπογραφικού διαγράμματος πρέπει να γίνεται με αυστηρά τοπογραφικές μεθόδους.