• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Ρήγας' | 12 Αυγούστου 2011, 17:54

    Με δεδομένο ότι η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει πρώτα και κύρια τις κατασκευές είναι βέβαιο ότι οι νέοι Μηχανικοί δε θα μπορέσουν να αποκτήσουν αποδεδειγμένη εμπειρία όχι σε πέντε αλλά ούτε και σε δέκα χρόνια. Το σχέδιο νόμου έχει πολλά θετικά στοιχεία αλλά φροντίζει να δώσει δουλειά στους έχοντες εμπειρία, δηλαδή στους παλαιούς Μηχανικούς. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να γίνει κατηγοριοποίηση των ελέγχων με τρόπο που να μπορούν και οι πολύ νέοι Μηχανικοί να αναλαμβάνουν ένα μέρος από αυτούς ώστε να αποκτούν εμπειρία. Άλλωστε, κάθε Μηχανικός θεωρείται από τον νόμο ικανός να κάνει οποιαδήποτε μελέτη από τη στιγμή που παίρνει το πτυχίο του. Επομένως, πρέπει να θεωρείται το ίδιο ικανός να ελέγχει και την ορθή εφαρμογή τους. Ας μη χαθεί και αυτή η ευκαιρία για τους άνεργους νέους Μηχανικούς. Μια άλλη λύση είναι να μετέχουν υποχρεωτικά στη σύνθεση τεχνικών εταιρειών και νέοι Μηχανικοί.