• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Θραψίμης ΑΤΜ & ΠΜ' | 13 Αυγούστου 2011, 11:27

    Ο προσδιορισμός του γεωτεμαχίου στο χώρο γίνεται μοναδικά και αμφιμονοσήμαντα όπως ακριβώς προτείνεται στο παρόν Άρθρο.9.παρ.3α, ήτοι: Το «Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987». Τα χαρτογραφικά υπόβαθρα σε παλαιότερα συστήματα, προσφέρουν σε επικάλυψη πολύτιμη πληροφορία εφόσον κατάλληλα μετασχηματιστούν. Έτσι με τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης και την απαιτούμενη ανά περιοχή ακρίβεια εξασφαλίζεται: Σημαντική πληροφόρηση και διαλεύκανση οποιασδήποτε αμφισβήτησης για τη θέση του γεωτεμαχίου ως αφορά την επιτρεπόμενη δόμηση για περιοχές: Α) Οριακά εντός ή εκτός οικισμών, ζώνης NATURA, Ορίων ΓΠΣ, ή λοιπών χρήσεων γης, Β)Εντός απαιτούμενων αποστάσεων από ΚΦ δίκτια, οδούς, ρέματα, γραμμές αιγιαλού κλπ. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Η Θέσπιση Ακρίβειας Προσδιορισμού Θέσης Αντίστοιχα για Εντός ΡΣ - Εντός Οικισμού - Εκτός Σχεδίου