• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξης Βικέλας, αρχιτέκτων' | 16 Αυγούστου 2011, 21:55

    ΑΡΘΡΟ 12 Σε κάθε έργο η αυτοψία πρέπει να εκτελείται από ζεύγος ελεγκτών δόμησης, για περιορισμό της πιθανότητας συναλλαγής. Στο α΄ στάδιο πρέπει να γίνεται από πολιτικούς μηχανικούς και μόνο, ενώ στο β’ ή γ' στάδιο ο ένας τουλάχιστον πρέπει να είναι αρχιτέκτων ή πολιτικός μηχανικός, ενώ ο άλλος μπορεί να είναι ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος μηχανικός. Άλλες ειδικότητες πρέπει να αποκλείονται. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να αφορά και σε επιμόρφωση και εμβάθυνση στο νομικό πλαίσιο (ΓΟΚ, κτιριοδομικός, λοιπές τεχνικές προδιαγραφές). Μ’αυτήν την έννοια κατά πάσα πιθανότητα η χρονική διάρκεια των 60 ωρών είναι μικρή.