• Σχόλιο του χρήστη 'Ανδρέας Μπουτσιούκης' | 25 Σεπτεμβρίου 2011, 18:44

    Ειδικά ως προς το άρθρο 6, είναι προφανές ότι κάθε φορά που γίνεται μια συντήρηση δεν είναι πρακτικά εφικτό να στέλνονται αντίγραφα σε μια ...δημόσια υπηρεσία. Είπαμε σε αυτή τη χώρα να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και όχι να δημιουργούμε αγκυλώσεις. Η καταχώρηση ας γίνεται ηλεκτρονικά εφόσον αφορά την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Σε αναφορά με το άρθρο 4 περιέχει στοιχεία που αντίκειται στην σχετική νομοθεσία περί απλοποιήσεων των διαδικασιών στο δημόσιο τομέα γιατί θέτει επιπρόσθετα ως προς τους μηχανικούς ενώ δεν το θέτει στις υπόλοιπες ομάδες (όλοι θα αποδεικνύουν ότι έχουν έναρξη στην εφορία, όλοι θα προσκομίζουν τις άδειες τους εν ισχύ). Επίσης όσον αφορά τα σελιδομετρημένα και αριθμημένα φύλλα, θα πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτόμαστε μπροστά και οικολογικά. Να γίνεται ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων στο ΥΠΕΚΑ και να δίδεται αντίγραφο στον καταναλωτή. Ειδικά στις καινούργιες εγκαταστάσεις αερίου η κατάσταση θα ξεφύγει ζητώντας 4 ουσιαστικά αντίγραφα (2 χειρόγραφά + 2 αντίγραφα ένα για το ΥΠΕΚΑ και ένα για τις ΕΠΑ)