• Σχόλιο του χρήστη 'Mπουτσιούκης Ανδρέας' | 28 Σεπτεμβρίου 2011, 16:54

    Ζητώ τον συντάκτη να ανατρέξει στον ΠΔ362/2011 περί των εγκαταστατών (ΦΕΚ 245Α/22-10-2001) και να δει ότι θίγονται τα δικαιώματα των εγκαταστατών αερίων καυσίμων και των τεχνιτών που προέρχονται από σχολές τεχνικών αερίων καυσίμων ΙΕΚ, Φέτος δόθηκαν στην Αθήνα εξετάσεις για να λάβουν κάποιοι την άδεια εγκαταστάτη αερίων καυσίμων (νομίζω για 3η φορά έγινε). Ανάγκασαν όλους είτε ήταν συντηρητές υγρών καυσίμων είτε τεχνικοί αερίων καυσίμων με 4ετή εμπειρία να δώσουν εξετάσεις όταν το εν λόγω ΠΔ υποχρεώνει μόνο την εξέταση των συντητηρητών υγρών καυσίμων. Σε κάθε περίπτωση οι συντηρητές υγρών καυσίμων πρέπει να εξετάζονται καθώς αυτοί μόνο με ένα σεμινάριο αποκτούν δικαιώματα που δεν τα αποκτά κάποιος με διετείς σπουδές σε ΙΕΚ (οι τεχνικοί αερίων καυσίμων πέρνουν αρχικά απλή άδεια τεχνίτη). Είναι ανήκουστο το 2011 μια συντεχνία να θέτει ειδικούς όρους για την άσκηση του επαγγέλματος της και να αναγκάζει όλες τις υπόλοιπες τεχνικές ομάδες που είναι ειδικότεροι (τεχνικοί αερίων καυσίμων) να πρέπει να τρέχουν εδώ και εκεί να θεωρούν μπλόκ. Ο συντάκτης προστατεύει μια κλειστή συντεχνιακή ομάδα και παρακαλώ να το αποσύρει άμεσα. Παρακαλώ τον συντάκτη να ανακαλέσει το άρθρο 5 σημέιο 4 και να το ανασυντάξει τηρώντας ίσα μέτρα για όλους καθώς το θεωρούμε προκλητικά μεθοδευμένο.