• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ' | 29 Σεπτεμβρίου 2011, 18:33

    Στην παράγραφο 4 του Άρθρου 5 αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις Διπλωματούχων Μηχανικών και Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ που διενεργούν οι ίδιοι εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων του Άρθρου 1, η θεώρηση του μπλοκ που θα χρησιμοποιούν θα γίνεται από την Διεύθυνση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ, η τις αρμόδιες αρχές των κατά τόπους περιφερειακών αυτοδιοικήσεων, με την επίδειξη της άδειας τους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για έναρξη επιτηδεύματος. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες συντηρητών προβλέπεται να προμηθεύονται τα μπλοκ με τα φύλλα συντήρησης από το επαγγελματικό τους σωματείο ή, σε περίπτωση μη επαγγελματικών σωματείων, ότι τα φύλλα αυτά θα σφραγίζονται και θα θεωρούνται από την αρχή που εξέδωσε την άδεια ασκήσεων επαγγέλματος του κάθε συντηρητή. Θεωρούμε απαράδεκτο να ζητείται ειδικά από τους Μηχανικούς επίδειξη της άδειας (προφανώς έναρξη επιτηδεύματος) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. διότι, αυτό συνιστά μεροληπτική συμπεριφορά και δημιουργεί τις υποψίες για μεθόδευση επί του θέματος, προσβολή προς τα μέλη μας και είναι αντίθετη προς την Κοινοτική νομοθεσία σε σχέση με την ελευθερία εξάσκησης επαγγέλματος. Παρακαλούμε η φράση «με την επίδειξη της άδειας τους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για έναρξη επιτηδεύματος» να απαλειφθεί από την παράγραφο 4. Επίσης, σύμφωνα με το ΠΔ 362/2011 περί των εγκαταστατών (ΦΕΚ 245Α/22-10-2001) θίγονται τα δικαιώματα των εγκαταστατών αερίων καυσίμων και των τεχνιτών που προέρχονται από σχολές τεχνικών αερίων καυσίμων ΙΕΚ. Για να λάβουν κάποιοι την άδεια εγκαταστάτη αερίων καυσίμων δίνουν εξετάσεις, είτε είναι συντηρητές υγρών καυσίμων είτε τεχνικοί αερίων καυσίμων με 4ετή εμπειρία όταν το εν λόγω ΠΔ υποχρεώνει μόνο την εξέταση των συντηρητών υγρών καυσίμων. Σε κάθε περίπτωση οι συντηρητές υγρών καυσίμων πρέπει να εξετάζονται καθώς αυτοί μόνο με ένα σεμινάριο αποκτούν δικαιώματα που δεν τα αποκτά κάποιος με διετείς σπουδές σε ΙΕΚ (οι τεχνικοί αερίων καυσίμων παίρνουν αρχικά απλή άδεια τεχνίτη). Η σύνταξη της συγκεκριμένης παραγράφου 4 θυμίζει προστασία μιας κλειστής συντεχνιακής ομάδας και παρακαλούμε να ανασυνταχθεί άμεσα.