• Σχόλιο του χρήστη 'hraklhs' | 23 Δεκεμβρίου 2011, 23:04

    Άρθρο 10: Περιοχές υψηλής όχλησης ειδικών παραγωγικών εγκαταστάσεων Παράγραφος 11 μαζί με τα συνεργεία αυτοκίνητων να συμπεριληφθούν συνεργεία επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργων & αγροτικών μηχανημάτων .