Άρθρο 10: Περιοχές υψηλής όχλησης ειδικών παραγωγικών εγκαταστάσεων

Στις περιοχές υψηλής όχλησης βιομηχανίας – βιοτεχνίας και στα επιχειρηματικά πάρκα τύπου Α, επιτρέπονται μόνο :

1. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις
3. Εγκαταστάσεις ΑΠΕ
4. Επαγγελματικά εργαστήρια
5. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισμοί
6. Στάθμευση (κτίρια – γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους
7. Περίθαλψη (όπως άρθρου 9Α παρ. 6)
8. Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου καί πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων
9. Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ
10. Ελικοδρόμιο
11. Συνεργεία αυτοκινήτων
12. Αποθήκευση (κτίρια – γήπεδα)
13. Κατοικία για το προσωπικό ασφαλείας
14. Κοινωνική πρόνοια
15. Αθλητικές εγκαταστάσεις
16. Εστιατόρια
17. Αναψυκτήρια
18. Χώροι συνάθροισης κοινού
19. Εμπορικά καταστήματα
20. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ, ΙΚΤΕΟ)
21. Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων
22. Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων

Οι πιο πάνω με στοιχεία 14 έως και 18 ειδικές χρήσεις, επιτρέπονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές.

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 11:39 | ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

  Στο άρθρο 10, να προστεθεί εδάφιο 23 ως εξής: «23. Υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας».

 • Δεν έχουμε καμία αντίρρηση επί του περιεχομένου του εν λόγω άρθρου, εκτιμούμε ωστόσο, όπως και παραπάνω, ότι οι συγκεκριμένες περιοχές θα πρέπει να θεσμοθετηθούν το συντομότερο δυνατό. Αμέσως μετά τη ψήφιση του υπό εξέταση Προεδρικού Διατάγματος θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί ο τρόπος και ο χρονικός ορίζοντας θεσμοθέτησης των εν λόγω περιοχών και Επιχειρηματικών Πάρκων για τη διασφάλιση της επιχειρηματικότητας.

 • 21 Φεβρουαρίου 2012, 10:04 | ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ

  Πρέπει να συμπληρωθεί ο τίτλος του άρθρου 10 με τα κάτωθι προκειμένου να αποσαφηνίζονται και οι χρήσεις των υπαρχουσών Βιομηχανικών Περιοχών κ.λ.π.

  Περιοχές υψηλής όχλησης ειδικών παραγωγικών εγκαταστάσεων, Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Ν. 4458/1965, Βιομηχανικής Επιχειρηματικής Περιοχής (Β.Ε.ΠΕ.) Ν. 2545/1997, Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Π.) Ν. 3982/2011.

  Στις χρήσεις του άρθρου 10 πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και
  – Εγκαταστάσεις έργων υποδομής που εξυπηρετούν τις Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) αντλιοστάσια, δεξαμενές, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, Μονάδες Καθαρισμού Αποβλήτων, υποσταθμοί, λεκάνες όμβριων, φυτώρια δένδρων και καλλωπιστικών φυτών για έργα πρασίνου, εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, έργα τηλεθέρμανσης, υποδομές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας κ.λ.π

 • 30 Ιανουαρίου 2012, 11:49 | ΕΟΒΕΑΜΜ

  Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.
  ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
  (ΑΡΙΘ. ΑΝΑΓΝ. 1024/1970)

  Κρατύλου 14 104 42 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 5138913 5142222 Fax: 210 5138913
  eoveamm@acsmi.gr

  Αριθ. Πρωτ.14529 Αθήνα 30/1/2012

  Η ΕΟΒΕΑΜΜ προτείνει :

  Άρθρο 10
  Περιοχές υψηλής όχλησης ειδικών παραγωγικών εγκαταστάσεων & Επιχειρηματικά πάρκα (τύπου Α)

  Στις περιοχές υψηλής όχλησης βιομηχανίας – βιοτεχνίας και στα επιχειρηματικά πάρκα τύπου Α, επιτρέπονται μόνο :

  1. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
  2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις
  3. Εγκαταστάσεις ΑΠΕ
  4. Επαγγελματικά εργαστήρια
  5. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισμοί
  6. Στάθμευση (κτίρια – γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους
  7. Περίθαλψη (όπως άρθρου 9Α παρ. 6)
  8. Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου καί πλυντήρια λιπαντήρια
  αυτοκινήτων
  9. Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ
  10. Ελικοδρόμιο
  11. Συνεργεία αυτοκινήτων
  Α. Συνεργεία συντήρησης και επισκευής συνήθων οχημάτων
  Β. Συνεργεία συντήρησης και επισκευής βαρέων οχημάτων
  Γ. Συνεργεία επισκευής μηχανημάτων έργων (ΣΕΜΕ)
  Δ. Συνεργεία επισκευής αγροτικών μηχανημάτων ( Πρόταση ΕΟΒΕΑΜΜ)
  12. Αποθήκευση (κτίρια – γήπεδα)
  13. Κατοικία για το προσωπικό ασφαλείας
  14. Κοινωνική πρόνοια
  15. Αθλητικές εγκαταστάσεις
  16. Εστιατόρια
  17. Αναψυκτήρια
  18. Χώροι συνάθροισης κοινού
  19. Εμπορικά καταστήματα
  20. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ, ΙΚΤΕΟ)
  21. Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων
  22. Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων

  Οι πιο πάνω με στοιχεία 14 έως και 18 ειδικές χρήσεις, επιτρέπονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές.

  Με εκτίμηση

  Για το Δ.Σ. της ΕΟΒΕΑΜΜ

  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

  Αθανάσιος Νικολόπουλος Χρήστος Ευαγγέλου

 • 13 Ιανουαρίου 2012, 12:02 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Όλοι οι Έλληνες βιώνουμε μια πρωτόγνωρη για την Ελλάδα οικονομική ύφεση σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς. Ο μεγαλύτερος όμως τομέας που έχει πληγεί είναι η Ελληνική Κτηματαγορά.
  Οι κάτοχοι ακινήτων σήμερα, αναγκάζονται να πληρώνουν υπέρμετρους φόρους. Για εκείνους που αδυνατούν να πραγματοποιήσουν την αποπληρωμή, η πώληση των ακινήτων τους είναι μονόδρομος. Οι αλλεπάλληλοι φόροι που τσακίζουν την αγορά και την κατοχή ακινήτων είναι οι εξής:
   Φόρος μεταβίβασης 10% κ.α.
   ΕΤΑΚ του 2009
   ΦΑΠ του 2010, 2011 και 2012
   Ετήσιο ειδικό τέλος ακινήτων μέσω της ΔΕΗ, ετών 2011 και 2012
   Επαγγελματική περαίωση για όσους έχουν ακίνητα αξίας άνω των 400.000 €
   Πρόστιμα τακτοποίησης αυθαιρέτων
   Εισφορά αλληλεγγύης

  Όσοι, συνεπώς κατέχουν ακίνητα, δυσκολεύονται ακόμα και να τα συντηρήσουν, πολύ περισσότερο τους είναι αδύνατο πλέον να πληρώσουν τόσους φόρους. Όσοι θα επιθυμούσαν να αγοράσουν εμποδίζονται από το φορολογικό τσουνάμι που τους περιμένει.
  Χρειάζονται ισχυρά κίνητρα για την ανάπτυξη της αγοράς, μείωση των φορολογικών συντελεστών, περιμάζεμα, και εκλογίκευση της φορολογίας στα ακίνητα.
  Αντί λοιπόν να πάρει μέτρα η κυβέρνηση για σταθεροποίηση και ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων όπου θα μειωθεί η ανεργία και θα αυξηθεί ο τζίρος σε όλους όσους εμπλέκονται με τα ακίνητα, αντιθέτως ακούμε συνεχώς ότι θα αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες και ότι θα επιβληθούν νέοι φόροι στα ακίνητα.

  Ωστόσο, το πιο τραγικό αυτή τη στιγμή είναι το υπό διαβούλευση διάταγμα χρήσεων γης που προβλέπει την απαγόρευση κατασκευής κατοικιών στα εκτός σχεδίου ακίνητα. Δηλαδή απαξιώνουν την περιουσία εκατομμυρίων Ελλήνων ιδιοκτητών που έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια, χωρίς καμιά προειδοποίηση, και φυσικά καμιά αποζημίωση, ενώ παράλληλα ετοιμάζονται να τα εντάξουν και στον ετήσιο φόρο ακίνητης περιουσίας, φυσικά με αξίες πλασματικές, δηλαδή πριν από την απαξίωσή τους!
  Αν περάσει το απίστευτο αυτό διάταγμα θα κάνει αυτούς τους μικροϊδιοκτήτες να ξεπουλήσουν τα αγροτεμάχιά τους σε κάποια «κοράκια» που επαγρυπνούν για να τα αγοράσουν σε εξευτελιστικές τιμές. Αντί να ολοκληρώσουν ένα χωροταξικό με σωστές χρήσεις γης ανά την Ελλάδα, που θα αφορά την ανάπτυξη της βιομηχανίας, του τουρισμού και άλλων επαγγελματικών ή αστικών χρήσεων, διώχνουν επενδυτές και αγοραστές εξοχικών κατοικιών από τη χώρα μας και από όλη την Ευρώπη.
  Ευελπιστούμε λοιπόν, να μην υπογραφεί ένα τέτοιο διάταγμα, που θα είναι πραγματική ταφόπλακα, όχι μόνον για την ιδιοκτησία, αλλά και για την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα.

 • 5 Ιανουαρίου 2012, 16:33 | ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΑΝ ΓΕΜΙΣΕΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΙΟ ΡΥΠΟΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΛΟΥΣΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ?

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ

 • ΆΡΘΡΟ 10
  Ισχύουν :
  1) Το Γενικό Σχόλιό μας (βλ. Άρθρο 9)
  2) Τα Ειδικά Σχόλια στις Υποκατηγορίες Α1 και Β1

 • 29 Δεκεμβρίου 2011, 23:18 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ – ΛΕΜΠΕΣΗ

  α. Στην τελευταία φράση (Οι πιο πάνω με στοιχεία 13, 14 έως και 18 ειδικές χρήσεις, επιτρέπονται …..), θα πρέπει να προστεθεί και η χρήση 13. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας, διότι δεν υπάρχει κανένα άλλο κριτήριο ελέγχου

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 23:04 | hraklhs

  Άρθρο 10: Περιοχές υψηλής όχλησης ειδικών παραγωγικών εγκαταστάσεων
  Παράγραφος 11 μαζί με τα συνεργεία αυτοκίνητων να συμπεριληφθούν συνεργεία επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργων & αγροτικών μηχανημάτων .