• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ' | 29 Δεκεμβρίου 2011, 23:18

    α. Στην τελευταία φράση (Οι πιο πάνω με στοιχεία 13, 14 έως και 18 ειδικές χρήσεις, επιτρέπονται …..), θα πρέπει να προστεθεί και η χρήση 13. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας, διότι δεν υπάρχει κανένα άλλο κριτήριο ελέγχου