• Σχόλιο του χρήστη 'LEYTERHS' | 5 Ιανουαρίου 2012, 20:20
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Εκτιμώ , ότι επειδή η Γη υψηλής παραγωγικότητας είναι βάσει της κείμενης νομοθεσίας και εκδοθείσης νομολογίας του ΣΤΕ προστατευτέα, πρέπει να απαγορευθεί και σε αυτή την κατηγορία εδαφών, η χρησιμοποίηση της υλίος, με εξαίρεση αν αυτό το προτείνει σχετική μελέτη που εγκρίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.