Άρθρο 05: Χρησιμοποίηση στη γεωργία

Η χρησιμοποίηση της ιλύος στη γεωργία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και υπό τις εξής γενικές προϋποθέσεις:
1. Όταν η προς χρησιμοποίηση ιλύς έχει υποστεί συμβατική επεξεργασία με μια από τις μεθόδους ή συνδυασμό μεθόδων του Παραρτήματος VI (Α), πέραν της τήρησης των προβλέψεων των άρθρων 3 και 4, θα πρέπει να τηρούνται και οι ακόλουθοι πρόσθετοι περιορισμοί και όροι.

α) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της ιλύος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Σε λειμώνες ή εκτάσεις καλλιέργειας ζωοτροφών, εφόσον οι λειμώνες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για βοσκή ή οι ζωοτροφές πρόκειται να συγκομισθούν πριν από την πάροδο ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Για τον καθορισμό του χρονικού αυτού διαστήματος λαμβάνονται υπόψη η γεωγραφική και κλιματολογική τους κατάσταση και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τρεις εβδομάδες.
• Σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών κατά την περίοδο της βλάστησης, με εξαίρεση τις καλλιέργειες οπωροφόρων δένδρων.
• Σε εδάφη που προορίζονται για καλλιέργειες οπωροκηπευτικών οι οποίες συνήθως βρίσκονται σε άμεση επαφή με το έδαφος και κανονικά καταναλίσκονται σε νωπή κατάσταση, για περίοδο δέκα μηνών πριν από τη συγκομιδή και κατά τη διάρκεια της συγκομιδής.

2. Όταν η προς χρησιμοποίηση ιλύς έχει υποστεί προχωρημένη επεξεργασία με μία από τις μεθόδους ή συνδυασμό μεθόδων του Παραρτήματος VI (B) δεν απαιτείται η ικανοποίηση πρόσθετων όρων και περιορισμών, πέραν της τήρησης των προβλέψεων των άρθρων 3 και 4,.

 • 13 Ιανουαρίου 2012, 16:29 | Γιαννης Ζεης

  Σχετικά με την πρόταση του ΥΠΕΚΑ για την αξιοποίηση της λυματολάσπης θα ήθελα να αναφέρω ότι ο εναρμονισμός της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως επιχειρείται μετά από 20 έτη είναι άστοχος και άκρως επικίνδυνος για τους έξης κατωθι λόγους:
  1. Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών αποκτήθηκε πείρα από τις επιπτώσεις της χρησιμοποίησης της λυματολάσπης στην γεωργία, η όποια πείρα είναι λογικό να χρησιμοποιηθεί, εάν βεβαία ο στόχος του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η πραγματική προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, στην επιτυχή διημερίδα που οργάνωσε το ΥΠΕΚΑ με συμμέτοχη Ελλήνων και Γερμανών επιστημόνων τον Οκτώβριο του 2011, αναφορικά με την χρήση της λυματολάσπης στην Γερμανική γεωργία, ο Γερμανός διευθυντής της κρατικής εταιρείας διαχείρισης αστικών λυμάτων, ανέφερε ότι μετά την επιδημία E.Colli που ξέσπασε στην Γερμάνια, τα ομόσπονδα κρατίδια της Βαυαρίας και Βάνδης – Βυρτεμβέργης, απαγόρευσαν κάθε χρησιμοποίηση της λυματολάσπης στην γεωργία και ότι θα επακολουθήσουν και άλλα ομόσπονδα κρατίδια. Εάν οι εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ που ευρίσκοντο στην αίθουσα το έχουν ξεχάσει, υπάρχουν τα μαγνητοφωνημένα αρχεία στα οποία δύναται να ανατρέξουν.
  2. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για το ανθρώπινο γένος, είναι οι μικρορύποι, οι οποίοι ευρίσκονται εντος των αστικών λυμάτων και κατ επέκταση στην λυματολάσπη, και ανακαλύφθηκαν με την πρόοδο της αναλυτικής χημείας και οι οποίοι είναι ένοχοι για καρκινογενέσεις και προσβολή του ανθρωπινού γενετικού κώδικα, με τάση κατάργησης του άρρενος φύλλου. Οι μικρορύποι είναι συνήθως τα: φάρμακα, τα αντιβιοτικά, τα ψυχοφάρμακα, τα αντισυλληπτικά των γυναικών, οι ορμονικοί διαταράκτες, τα ναρκωτικά, τα πετρελαιοειδή και τα φυτοφάρμακα.
  Για του λόγου το αληθές της ύπαρξης των ανωτέρω, σας παραπέμπω στις δηλώσεις σε τηλεοπτικό κανάλι του Πρόεδρου της ΕΥΔΑΠ, καθηγητού κ. Λέκκα, σχετικά με την μετρούμενη αύξηση των ναρκωτικών τα οποία ανιχνεύονται στα αστικά λύματα κατά την διάρκεια των Σαββατοκύριακων.
  Εάν επιτραπεί η χρησιμοποίηση της λυματολάσπης στην γεωργία, επεξεργασμένη με τις μεθόδους που προβλέπει το παρών σχέδιο Νόμου, είναι αδύνατον, επιστημονικά τεκμηριωμένο, να επέλθει η καταστροφή των μικρορύπων, με αποτέλεσμα μέσω της διατροφικής αλυσίδας, ο κάθε ανυποψίαστος Έλληνας πολίτης να εκτίθεται εν άγνοια του, σε όλες της καταστροφικές επιπτώσεις των μικρορύπων.
  Η Ελληνική γεωργία, την στιγμή μάλιστα που προσπαθεί να ανακάμψει μέσω της ποιοτικής γεωργίας, ( Βιολογική), κινδυνεύει να αποκλειστεί από της αγορές του εξωτερικού, εάν τα αποτελέσματα αναλύσεων (τα οποία σίγουρα θα γίνουν), από ανεξάρτητα πιστοποιημένα χημικά εργαστήρια, δείξουν ίχνη μικρορύπων εντος των τροφίμων. Η οικονομική καταστροφή που επήλθε στους αγρότες στην Ισπανία και στην Κρήτη, από την φήμη και μόνο για τον E. Colli, είναι πρόσφατη και δεν πρέπει να την ξεχνάμε.
  Εάν το έδαφος μολυνθεί, κάτι το οποίο είναι αναπόφευκτο από την χρήση της λυματολάσπης, δεν δύναται να ξεπλυθεί σε μια νύκτα και οι επιπτώσεις στην γεωργία θα είναι τεράστιες. Αναφορικά, έδαφος πιστοποιημένο για βιολογική καλλιέργεια θα χρειαστεί δυο χρόνια να λάβει ξανά πιστοποίηση.
  Πιθανή νομιμοποίηση της χρήσης λυματολάσπης στην γεωργία, ελλοχεύει τεράστιους κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων, όπως επίσης και για την βιωσιμότητα της Ελληνικής γεωργίας.

  Γιαννης Ζεης
  Αρχιτεκτων dplg

 • 13 Ιανουαρίου 2012, 15:45 | Γεώργιος Μαραγκός

  Να προβλέπεται η χρήση ως εδαφοβελτιωτικό ευρείας κυκλοφορίας μετά από επεξεργασία με προχωρημένες μεθόδους και συσκευασία σε σάκους (μεγασάκους ή σακιά). Η χρήση αυτή επιτρέπει την αντικατάσταση χημικών ή/και εισαγόμενων συσκευασμένων εδαφοβελτιωτικών και διευρύνει τις δυνατότητες αξιοποίησης της ιλύος αποτρέποντας την απλή εδαφική διάθεση. Να προβλεφθεί στο κυρίως σώμα της ΚΥΑ οι κατάλληλες πρόνοιες/όροι για την παραπάνω χρήση.

  Μαραγκός Γεώργιος
  Project Manager Τοπικής Ανάπτυξης Ευβοίας

  Στρατής Ζαχαρής
  Δ/ντής Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων ΑΓΕΤ Ηρακλής

 • 12 Ιανουαρίου 2012, 18:13 | Ν. Τζουβάρας

  Άρθρο 5. Στην παράγραφο 1. αναφέρεται, σχετικά με πρόσθετους περιορισμούς και όρους, περίπτωση (α) χωρίς να ακολουθούν άλλες.

 • 10 Ιανουαρίου 2012, 11:06 | Μπουσουλέγκας Αλέξανδρος

  Αρθρο 5. Τα αστικά λύματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης δέχονται και βιοτεχνικά-βιομηχανικά απόβλητα που συχνά είναι τοξικά. Χρησιμοποίηση της ιλύος στη γεωργία μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν αυστηρών και καλά οργανωμένων ελέγχων των συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων, χλωριωμένων υδρογονανθράκων, κλπ. σε κάθε φορτίο ιλύος που θα προορίζεται για χρήση γεωργική.
  Αυτό πρέπει να προστεθεί σαν βασική προϋπόθεση χρήσης!!!

 • 5 Ιανουαρίου 2012, 20:20 | LEYTERHS

  Εκτιμώ , ότι επειδή η Γη υψηλής παραγωγικότητας είναι βάσει της κείμενης νομοθεσίας και εκδοθείσης νομολογίας του ΣΤΕ προστατευτέα, πρέπει να απαγορευθεί και σε αυτή την κατηγορία εδαφών, η χρησιμοποίηση της υλίος, με εξαίρεση αν αυτό το προτείνει σχετική μελέτη που εγκρίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

 • 5 Ιανουαρίου 2012, 18:14 | Dr Βαγγέλης Α. Μπούρμπος Γεωπόνος ερευνητής οικοτοξικολόγος

  Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της ιλύος σε βιολογικούς χλοοτάπητες (γκαζόν) και βιολογικές καλλιέργειες αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό ότι έχει παραχθεί σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας.