• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΗΣ' | 7 Ιανουαρίου 2012, 11:42

    Άρθρο 10 παραγρ 5. Το δικαστήριο να κρίνει την ουσία της υπόθεσης και τυχόν τυπικές παραλήψεις μόνο από δόλο, γιατί οι συνεταιριστές δεν είναι ούτε νομικοί ούτε λογιστές και να μην είναι υποχρεωμένοι σε έξοδα για αποφάσεις που λαμβάνονται δημοκρατικά.