• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχαήλ Σούσος' | 7 Ιανουαρίου 2012, 13:21

    Στο 1ο άρθρο αναφέρεται ότι μεταξύ των σκοπών των Δασικών συνεταιρισμών είναι και η εκτέλεση παντός είδους Δασοτεχνικών έργων. Με αυτό όμως φαίνονται να αποξενώνονται τα Δασαρχεία από αυτή την αρμοδιότητά τους σε βάρος της συντονισμένης και προγραμματισμένης δράσης πάνω στο αντικείμενο. Υπάρχει έτσι κίνδυνος άναρχων επεμβάσεων που σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι και επικίνδυνος. Η εκχώρηση της αρμοδιότητας σε ιδιώτες μπορεί να είναι ίσως οικονομικότερη αλλά όχι κατ ανάγκη σοφότερη και αποτελεσματικότερη.