• Σχόλιο του χρήστη 'LEYTERHS' | 8 Ιανουαρίου 2012, 12:11

    Στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, όπου εξειδικεύονται οι δασικές εργασίες, είναι εσφαλμένη η διατύπωση "οιπεριφράξεις δασών και δασικών εκτάσεων για σκοπούς προστασίας, η κατασκευή κορμοδεμάτων και κλαδοπλεγμάτων και λοιπές εργασίες για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δασοπονίας",διότι αφένός μεν η περίφραξη δασών και δασικών εκτάσεων δεν είναι επιτρεπτή απο την νομοθεσία και αν αυτό ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ και μόνο κριθεί ότι πρέπει να γίνει, θα γίνει με βάση συγκεκριμένη μελέτη δασοτεχνικού έργου, αφ' ετέρου η κατασκευή κορμοδεμάτων και κλαδοπλεγμάτων, επίσης εντάσεται στις εργασίες δασοτεχνικών έργων στερέωσης και προστασίας λεκανών απορροής ομβρίων υδάτων (υδρονομικών έργων στον δασικό χώρο).Αμφότερα λοιπόν καλύπτονται από την διατύπωση που προηγείται "τα πάσης φύσεως δασοτεχνικά έργα" και αποτελούν κατά συνέπεια πλεονασμό. Αυτό που έγινε τις τελευταίες 10ετίες, να καίγονται τα δάση και σε λίγο να εγκαθίστανται δασικοί Συν/σμοί για να βάζουν κλαδοπλέγματα και κορμοπλέγματα, ας μην το βάζουμε και κατά πλεονασμό σε νόμους, όταν ο νόμος , μέσω συγκεκριμένων διατάξεων και αρμοδίων υπηρεσιών, προβλέπει ήδη, βάσει συγκεκριμένων δασοτεχνικών μελετών, να εκτιμάται κάθε φορά, ΑΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ.Όταν μπαίνουν τέτοιες διατυπώσεις σε νόμους, κάνουν μεγάλο κακό στην δασοπροστασία.Όποιος κατάλαβε , κατάλαβε.