• Σχόλιο του χρήστη 'Μπουσουλέγκας Αλέξανδρος' | 10 Ιανουαρίου 2012, 11:06
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Αρθρο 5. Τα αστικά λύματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης δέχονται και βιοτεχνικά-βιομηχανικά απόβλητα που συχνά είναι τοξικά. Χρησιμοποίηση της ιλύος στη γεωργία μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν αυστηρών και καλά οργανωμένων ελέγχων των συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων, χλωριωμένων υδρογονανθράκων, κλπ. σε κάθε φορτίο ιλύος που θα προορίζεται για χρήση γεωργική. Αυτό πρέπει να προστεθεί σαν βασική προϋπόθεση χρήσης!!!