• Σχόλιο του χρήστη 'Ν. Τζουβάρας' | 12 Ιανουαρίου 2012, 18:13
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 5. Στην παράγραφο 1. αναφέρεται, σχετικά με πρόσθετους περιορισμούς και όρους, περίπτωση (α) χωρίς να ακολουθούν άλλες.