• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Μαραγκός' | 13 Ιανουαρίου 2012, 15:45
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Να προβλέπεται η χρήση ως εδαφοβελτιωτικό ευρείας κυκλοφορίας μετά από επεξεργασία με προχωρημένες μεθόδους και συσκευασία σε σάκους (μεγασάκους ή σακιά). Η χρήση αυτή επιτρέπει την αντικατάσταση χημικών ή/και εισαγόμενων συσκευασμένων εδαφοβελτιωτικών και διευρύνει τις δυνατότητες αξιοποίησης της ιλύος αποτρέποντας την απλή εδαφική διάθεση. Να προβλεφθεί στο κυρίως σώμα της ΚΥΑ οι κατάλληλες πρόνοιες/όροι για την παραπάνω χρήση. Μαραγκός Γεώργιος Project Manager Τοπικής Ανάπτυξης Ευβοίας Στρατής Ζαχαρής Δ/ντής Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων ΑΓΕΤ Ηρακλής