• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ' | 18 Ιανουαρίου 2012, 12:16

     Εισάγεται ως καινοτομία η δυνατότητα σύμπραξης (σε κοινές επιχειρήσεις) των ΔΑ.Σ.Ε. με καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, Ν.Π.Δ.Δ., κοινωφελείς οργανισμούς, συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.. Παρατήρηση: Θα πρέπει πάλι για λόγους ισονομίας και υγιούς ανταγωνισμού-να θεσμοθετηθούν εξ αρχής οι όροι και προϋποθέσεις τέτοιων συνεργασιών, να επιλεγούν και προσδιοριστούν με συγκεκριμένα κριτήρια οι ως άνω φορείς και να διευκρινιστεί το καθεστώς ελέγχου των διαδικασιών.