• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ' | 18 Ιανουαρίου 2012, 12:02

    Στην παρ. 5, του αρ. 10 αναφέρεται ότι κατά των παραπάνω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται προσφυγή του διαγραφέντος στο ειρηνοδικείο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Προτείνεται για λόγους πλήρους διαφάνειας και αμεροληψίας όπως κάθε σχετική πρόταση υποβάλλεται-προ της προσφυγής-στο Εποπτικό Συμβούλιο του οικείου ΔΑ.Σ.Ε., για να εκφράσει την όποια οριστική άποψη.