• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ' | 18 Ιανουαρίου 2012, 12:57

     Καθορίζεται η επιβολή ειδικής εισφοράς στα μέλη του ΔΑ.Σ.Ε. (παρ. 2θ) για την εκπλήρωση συγκεκριμένων από το Καταστατικό του σκοπών. Παρατήρηση: Θα πρέπει να καθοριστούν ανώτατα όρια, με βάση τη δυναμικότητα του ΔΑ.Σ.Ε., το είδος του επιδιωκόμενου σκοπού αλλά και συγκεκριμένα οικονομοτεχνικά κριτήρια.