• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ' | 18 Ιανουαρίου 2012, 12:39

    Αναφέρονται τα βιβλία που υποχρεούται να τηρεί ο ΔΑ.Σ.Ε.. Παρατήρηση: Θα πρέπει να ελέγχονται-αυτά που σχετίζονται με την πρόοδο και πορεία των δασικών εργασιών και προϊόντων και όχι αυτά που έχουν οικονομικό περιεχόμενο-και από την Εποπτεύουσα Αρχή ή τουλάχιστον να βεβαιώνεται η ορθότητά τους στην Έκθεση του οικείου Εποπτικού Συμβουλίου.