• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ' | 18 Ιανουαρίου 2012, 12:29

     Περιγράφεται η διαδικασία συγχώνευσης δύο ή περισσότερων ΔΑ.Σ.Ε. είτε με την ίδρυση ενός νέου τέτοιου είτε με την ενσωμάτωση ενός ή περισσότερων εξ’ αυτών σε ΔΑ.Σ.Ε. ο οποίος ήδη λειτουργεί. Παρατήρηση: Θα πρέπει-κυρίως για λόγους ισονομίας και υγιούς ανταγωνισμού-και αποφυγής του ενδεχομένου απομόνωσης μικρών-σε δυναμικότητα-ΔΑ.Σ.Ε., να τεθούν εξ’ αρχής (σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τουλάχιστον) σαφείς και συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις μιας τέτοιας πράξης και επιπρόσθετα η όλη διαδικασία μιας επικείμενης ενσωμάτωσης, θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχεται από το Β/βάθμιο Συνεταιριστικό όργανο.