• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ' | 18 Ιανουαρίου 2012, 12:48

    Άρθρο 35: Ε.ΔΑ.Σ.Ε. – ΣΥΣΤΑΣΗ  Στην παρ. 1 του παρόντος αναφέρεται ότι μια και μόνο Ε.ΔΑ.Σ.Ε. μπορεί-εντός των ορίων μιας Α. Δ.-να συσταθεί από 5 (πέντε) ΔΑ.Σ.Ε., υπό τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Παρατήρηση: Η εν λόγω διατύπωση αναδεικνύει δύο κρίσιμα θέματα: 1) Σε περίπτωση που μετά την ίδρυση της Ε.ΔΑ.Σ.Ε. (με τα 5 ή λιγότερα-υπό προϋποθέσεις-μέλη ΔΑ.Σ.Ε.) ιδρυθούν κι’ άλλοι τέτοιοι Συνεταιρισμοί, θα είναι δυνατή η ενσωμάτωσή τους στην Ε.ΔΑ.Σ.Ε., κι αν ναι, με ποιους όρους και προϋποθέσεις; 2) Σε ενδεχόμενη αποχώρηση ενός ΔΑ.Σ.Ε. από την Ένωση, θα είναι δυνατή η αντικατάστασή του από άλλο ή άλλους συνεταιρισμούς κι αν ναι, με ποιες διαδικασίες και συνθήκες;