Άρθρο 35:Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (Ε.ΔΑ.Σ.Ε.) – σύσταση

1. Πέντε (5) ή περισσότεροι δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας που έχουν την έδρα τους στην ίδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, μπορεί να συνιστούν την Ένωση Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται μόνο μία Ε.ΔΑ.Σ.Ε.
Σε περίπτωση που οι πρωτοβάθμιοι δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας οι οποίοι είναι γραμμένοι στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών και έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια της ίδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι λιγότεροι του αριθμού πέντε (5) επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση:
α) η σύσταση Ε.ΔΑ.Σ.Ε. με μικρότερο αριθμό μελών ή
β) να γίνουν μέλη Ένωσης όμορης αποκεντρωμένης διοίκησης.
2. Η Ε.ΔΑ.Σ.Ε είναι δασική συνεταιριστική οργάνωση δευτέρου βαθμού. Έδρα της Ε.ΔΑ.Σ.Ε. είναι ο Δήμος που είναι εγκατεστημένη η διοίκησή της και ορίζεται από το Καταστατικό της. Για τα έντυπα της Ένωσης ισχύουν όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας.
3. Για τη σύσταση Ένωσης Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας απαιτείται απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων όλων των Δασικών Συνεταιρισμών που επιθυμούν τη σύσταση της Ένωσης, η σύνταξη Καταστατικού και η υπογραφή του από τους εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, καθώς και η έγκρισή του από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Ε.ΔΑ.Σ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου που εφαρμόζεται ανάλογα.
4. Τα μέλη της Ε.ΔΑ.Σ.Ε. που έχασαν για οποιοδήποτε λόγο τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας και διαγράφηκαν από το Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών χάνουν αυτοδίκαια την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης και διαγράφονται από το Μητρώο μελών.

 • 2 Φεβρουαρίου 2012, 11:30 | ΔΑ.ΣΥ.Λ

  Δασικός Συνεταιρισμός Λεχόβου
  ΔΑ.ΣΥ.Λ
  Λέχοβο-Φλώρινας
  Τ.Κ.: 53073
  Πληροφορίες: Τζουβάρας Παναγιώτης
  Τηλ:6974478777
  Άρθρο 35:Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (Ε.ΔΑ.Σ.Ε.) – σύσταση
  1. Πέντε (5) ή περισσότεροι δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας που έχουν την έδρα τους στον ίδιο Νομό και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, μπορεί να συνιστούν την Ένωση Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε κάθε Νομό συνιστάται μόνο μία Ε.ΔΑ.Σ.Ε.
  Σε περίπτωση που οι πρωτοβάθμιοι δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας οι οποίοι είναι γραμμένοι στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών και έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια της ίδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι λιγότεροι του αριθμού πέντε (5) επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να γίνουν μέλη Ένωσης όμορου Νομού της αποκεντρωμένης διοίκησης.
  2. Η Ε.ΔΑ.Σ.Ε είναι δασική συνεταιριστική οργάνωση δευτέρου βαθμού. Έδρα της Ε.ΔΑ.Σ.Ε. είναι ο Δήμος που είναι εγκατεστημένη η διοίκησή της και ορίζεται από το Καταστατικό της. Για τα έντυπα της Ένωσης ισχύουν όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας.
  3. Για τη σύσταση Ένωσης Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας απαιτείται απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων όλων των Δασικών Συνεταιρισμών που επιθυμούν τη σύσταση της Ένωσης, η σύνταξη Καταστατικού και η υπογραφή του από τους εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, καθώς και η έγκρισή του από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Ε.ΔΑ.Σ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου που εφαρμόζεται ανάλογα.
  4. Τα μέλη της Ε.ΔΑ.Σ.Ε. που έχασαν για οποιοδήποτε λόγο τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας και διαγράφηκαν από το Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών χάνουν αυτοδίκαια την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης και διαγράφονται από το Μητρώο μελών.
  Κάθε Νομός έχει τις ιδιαιτερότητες του.

 • 2 Φεβρουαρίου 2012, 00:57 | ΜΠΟΥΤΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Σε κάθε πρώην καποδιστριακή περιφέρεια να γίνει ένωση.
  Αν σε κάποια περιφέρεια δεν μπορεί να γίνει ένωση να εντάσσεται σε γειτονική ένωση.
  Να προβλεφθεί από τον νόμο και τριτοβάθμια οργάνωση.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 15:38 | Ηλίας Καπράλος Σ/χος Δασολόγος πρώην Δ/ντής Δασών

  Οι αλλαγές που κατά την άποψή μου πρέπει να γίνουν είναι οι εξής .
  α)Μια ένωση στην περιφέρεια ( του »Καλικρατικού»νόμου) και όχι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
  β)Έδρα της Ένωσης να καθορίζεται από το καταστατικό της δηλαδή από την απόφαση που θα πάρουν οι 5 ιδρυτικοί Συνεταιρισμοί.
  γ)Κάθε νέος ΔΑ.Σ.Ε. που θα ιδρύεται μπορεί να γίνει μέλος τουλάχιστον με τις ίδιες υποχρεώσεις .
  δ) Εποπτεύουσα Αρχή της Ένωσης θα είναι η Δ/νση Δασών του Νομού στην περιοχή του οποίου έχει την έδρα της .
  ε)Η Ένωση σε τριτοβάθμιο επίπεδο εκπροσωπείται από την ΠΑΣΕΓΕ στην οποία υποχρεωτικά είναι μέλος της .

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:55 | ΕΔΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

  ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»
  Υποβάλλουμε προτάσεις – απόψεις για το σχέδιο νόμου περί Δασικών συνεταιρισμών ως ακολούθως:

  Άρθρο 35: Σύσταση ενώσεων δασικών συνεταιρισμών ανά Νομό λόγω της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων των δασικών εκτάσεων ανά περιοχή με ελάχιστη συμμετοχή τριών (3) ή περισσοτέρων δασικών συνεταιρισμών.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:37 | ΑΔΣ ΜΗΛΕΑΣ – ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΛΕΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

  Προτείνουμε Τρεις (3) ή περισσότεροι δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας που έχουν την έδρα τους στην ίδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, να μπορούν να συνιστούν την Ένωση Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε κάθε Νόμο.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:54 | ΑΔΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ – ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

  Η Σύσταση ενώσεων δασικών συνεταιρισμών ανά Νομό λόγω της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων των δασικών εκτάσεων ανά περιοχή με ελάχιστη συμμετοχή τριών (3) ή περισσοτέρων δασικών συνεταιρισμών.

 • 31 Ιανουαρίου 2012, 14:08 | ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

  Η εμπειρία μας λέει ότι λειτουργικά είναι αδύνατο να υπάρχει μία Ένωση Δασικών Συνεταιρισμών ανά αποκεντρωμένη Διοίκηση, λόγω μεγάλων αποστάσεων. Πρότασή μας, μία Ένωση ανά νομό εάν υπάρχουν πέντε και άνω Δ.Α.Σ.Ε. και το επιθυμούν.

 • 31 Ιανουαρίου 2012, 13:15 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Στο άρθρο 35, πρέπει να προβλέπεται εάν θα είναι δυνατή η σύσταση περισσοτέρων της μιας ΕΔΑΣΕ σε έναν δήμο.
  Θα πρέπει να προβλέπεται εάν θα είναι υποχρεωτική ή προαιρετική η εγγραφή των ΔΑ.Σ.Ο. στην ΕΔΑΣΕ.

 • 24 Ιανουαρίου 2012, 23:45 | Μπλεμπιτζόγλου Νίκος

  Για το άρθρο 35.
  Πρέπει να δημιουργηθούν οι εξής ενώσεις δασικών συνεταιρισμών :
  1) Στη Θράκη 1 ένωση
  2) Στη Μακεδονία 3 ενώσεις :(ανατολική μακεδονία, καβάλα, δράμα σέρρες)
  ( κεντρική μακεδονία, χαλκιδική, θεσσαλονίκη, κιλκίς, ημαθία, πέλλης)
  ( δυτική μακεδονία, γρεβενά, φλώρινα, κοζάνη)
  3) Στην Ήπειρο 1 ένωση
  4) Στην Θεσσαλία 1 ένωση
  5) Στη Στερεά Ελλάδα 1 ένωση
  Να προβλεφθεί στο νόμο η λειτουργία τριτοβάθμιας οργάνωσης

 • 24 Ιανουαρίου 2012, 20:42 | ΑΛΕΞΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:
  1)ΘΡΑΚΗ 1 ΕΝΩΣΗ
  2)ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1 ΕΝΩΣΗ
  3)ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1 ΕΝΩΣΗ
  4)ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1 ΕΝΩΣΗ
  5)ΗΠΕΙΡΟΣ 1 ΕΝΩΣΗ
  6)ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1 ΕΝΩΣΗ

 • 18 Ιανουαρίου 2012, 12:48 | Δρ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ

  Άρθρο 35: Ε.ΔΑ.Σ.Ε. – ΣΥΣΤΑΣΗ
   Στην παρ. 1 του παρόντος αναφέρεται ότι μια και μόνο Ε.ΔΑ.Σ.Ε. μπορεί-εντός των ορίων μιας Α. Δ.-να συσταθεί από 5 (πέντε) ΔΑ.Σ.Ε., υπό τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.

  Παρατήρηση: Η εν λόγω διατύπωση αναδεικνύει δύο κρίσιμα θέματα:
  1) Σε περίπτωση που μετά την ίδρυση της Ε.ΔΑ.Σ.Ε. (με τα 5 ή λιγότερα-υπό προϋποθέσεις-μέλη ΔΑ.Σ.Ε.) ιδρυθούν κι’ άλλοι τέτοιοι Συνεταιρισμοί, θα είναι δυνατή η ενσωμάτωσή τους στην Ε.ΔΑ.Σ.Ε., κι αν ναι, με ποιους όρους και προϋποθέσεις;
  2) Σε ενδεχόμενη αποχώρηση ενός ΔΑ.Σ.Ε. από την Ένωση, θα είναι δυνατή η αντικατάστασή του από άλλο ή άλλους συνεταιρισμούς κι αν ναι, με ποιες διαδικασίες και συνθήκες;