• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος' | 26 Ιανουαρίου 2012, 13:42

    Συμφωνώ ότι "Ως δασικές εργασίες νοούνται οι υλοτομικές εργασίες, οι εργασίες συγκομιδής, οι εργασίες ρητινοσυλλογής και συγκομιδής μη ξυλωδών δασικών προϊόντων", αλλά δεν είναι δυνατό να θεωρούμε τα πάσης φύσεως δασοτεχνικά έργα, ως εργασίες και όχι "ως έργα"΄, όπως ο ίδιος ο όρος ορίζει. Το αντίθετο κάτι υποκρύπτει και από κάπου έχει προταθεί και υιθετηθεί!!! Ούτε ασφαλώς οι καθαρισμοί, οι περιφράξεις δασών και δασικών εκτάσεων (αμφιλεγόμενο μη αποτελεσματικό και ίσως και παράνομο έργο, που δεν προσφέρει τίποτε εκτός από προστασία των ζώων που τυχαία ή σκοπίμως μπήκαν μέσα), για σκοπούς προστασίας???????, η κατασκευή κορμοδεμάτων και κλαδοπλεγμάτων και λοιπές εργασίες για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δασοπονίας, οι εργασίες ανόρθωσης υποβαθμισμένων δασών, όλα αποτελούν μέρος ευρύτερου έργου που "εξυπηρετούν τους σκοπούς της δασοπονίας και δεν μπορούν να εκτελεστούν ως τυχαίες εργασίες όπως τις παρουσιάζει το αρθ. 3 αποσπασματικά. Προβλέπονται και γίνονται βάσει "Ειδικής Δασοτεχνικής μελέτης", με προδιαγραφές, που οι δασεργάτες δεν αντιλαμβάνονται πολλές φορές και δημιουργούνται προβλήματα παραλαβής των έργων, που για να βολέψει κάποιους τις βαφτίζουμε εργασίες και παρεμβαίνουν κάποιοι να πιέσουν την Επιτροπή παραλαβής κ.α.!!! Δεν θα σταματήσουν ποτέ αυτά!!! ούτε τώρα!!!στο χείλος της αβύσου???? Συμφωνώ με τον LEYTERHS.