• Σχόλιο του χρήστη 'ΖΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ' | 30 Ιανουαρίου 2012, 12:31

    Oι δασικοί συ/σμοί εργασίας είναι συν/σμοι ειδικευμένων εργατών σε συγκεκριμένο αντικείμενο και τίποτα περισότερο.Η απευθείας συμμετοχή τους στην εκτελεση δασοτεχνικών έργων ακυρώνει κάθε έννοια ύπαρξης επιστημονικού προσωπικού και καταστρατηγεί τις αρχές του επαγγελματικού ανταγωνισμού και της ισονομίας.Ποτέ το Ελληνικό Δημόσιο, μετά από καταστροφικούς σεισμούς, δεν ανέθεσε την αναστήλωση των πόλεων σε συν/σμούς οικοδόμων. Μην ευτελίζουμε λοιπόν την αξία των δασοτεχνικών έργων δημιουργώντας την εντύπωση ότι αυτά μπορούν να κατασκευάζονται από ομάδες ειδικευμένων εργατών και μόνο.Από τους εργολήπτες κατόχους ΜΕΕΠ απαιτείται άμεσα μία σειρά από αποδειχτικά τεχνικής και πιστοληπτικής ικανότητας για την συμμετοχή στους διαγωνισμούς σε αντίθεση με τους συν/σμούς οι οποίοι προσέρχονται σε απευθείας αναθέσεις με επιλογή.Ποιό είναι το οικονομικό όφελος για το δημόσιο? Ποιό είναι το νομικό καθεστώς με το οποίο συμβάλεται το Ελληνικό δημόσιο μαζί τους? Γιατί πέρα από την γνωστή διαδικασία μέσω ΜΕΕΠ ανοίγουν παραπλευρες πόρτες στη κατασκευή δασοτεχνικών έργων δημιουργώντας άνισες συμπεριφορές προς τους πολίτες?