• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ' | 1 Φεβρουαρίου 2012, 09:01

    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Α.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ Άρθρο 1 §3: Για τις δασικές εργασίες της ρητινοσυλλογής και της υλοτόμησης πλατυφύλλων αηφύλλων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυλανθράκων (με τον παραδοσιακό τρόπο) θα πρέπει να εξαιρεθούν από την διαδικασία σύστασης συνεταιρισμού εργασίας γιατί είναι ελάχιστοι σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα οι δασεργάτες που ασχολούνται με αυτές τις δραστηριότητες. Άρθρο 3 §1: Λόγω της πληθυσμιακής μείωσης των ορεινών κοινοτήτων και ειδικά από τη νεολαία προτείνουμε για τη σύσταση του δασικού συνεταιρισμού εργασίας να απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) φυσικά πρόσωπα. Άρθρο 11 §2: Για την επάρκεια του συνεταιρισμού σε κεφάλαια προτείνεται το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας να ανέρχεται στα διακόσια (200) ευρώ τουλάχιστον. Άρθρο 22 §4: Για την ενίσχυση της εποπτείας και του ελέγχου της Διοίκησης και Διαχείρισης προτείνεται να μην υπάρχει συγγένεια α΄ βαθμού μεταξύ των μελών Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Άρθρο 35: Διαφωνούμε με τις διατάξεις του άρθρου 35 γιατί παρεμβένει στο αυτοδιοικητικό των συνεταιρισμών και θεωρούμε ότι είναι δικαίωμα των συνεταιρισμών να κανονίζουν πως θα οργανωθούν (νομός – περιφέρεια – επικράτεια) και πως θα εκπροσωπούνται: (ΠΑΣΕΓΕΣ). Διαφωνούμε με το άρθρο 47 για την κατάργηση των Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών γιατί δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και στο άρθρο 1 του παρόντος νομοσχεδίου "περί ελεύθερης συμμετοχής" ΑΠΟΦ Σ.Ε. 3580/2010 πολύ περισσότερο όταν αναφερόμαστε σε δάση και ιδιοκτησίες που προστατεύονται πολύ περισσότερο και από άλλα άρθρα του συντάγματος. Γιατί οι συνεταιρισμοί αυτοί συστάθηκαν και λειτουργούν για την από κοινού εκμετάλλευση της ανωτέρω ιδιωτικών και διακατεχόμενων δασών και η προσφορά τους μέχρι σήμερα είναι μεγάλη στην διατήρηση των δασών και την στήριξη των τοπικών οικονομιών. Η διάλυση αυτών των Συνεταιρισμών θεωρούμε ότι δεν είναι σκόπιμη γιατί θα επιφέρει τεράστια προβλήματα και ενδεχομένως και την ολοσχερή καταστροφή των δασών.