• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΔΣ ΜΗΛΕΑΣ - ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΛΕΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ' | 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:49

    Προτείνουμε τη μη τήρηση του βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεων Εποπτικού Συμβουλίου (δ) και του βιβλίου ημερήσιας κίνησης (ζ) τα οποία δεν είναι λειτουργικά και αυξάνουν σημαντικά τη γραφειοκρατία και το κόστος λειτουργίας των συνεταιρισμών.