• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΔΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ' | 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:15

    ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» Υποβάλλουμε προτάσεις – απόψεις για το σχέδιο νόμου περί Δασικών συνεταιρισμών ως ακολούθως: Άρθρο 26: Μη τήρηση του βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεων Εποπτικού Συμβουλίου (δ) και του βιβλίου ημερήσιας κίνησης (ζ) τα οποία δεν είναι λειτουργικά και αυξάνουν σημαντικά τη γραφειοκρατία και το κόστος λειτουργίας των συνεταιρισμών.