• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΔΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ' | 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:40

    Τα υποχρεωτικά βιβλία δε θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα: πρακτικών συνεδριάσεων Εποπτικού Συμβουλίου (δ) και του βιβλίου ημερήσιας κίνησης (ζ) τα οποία όχι μόνο δεν είναι λειτουργικά, αλλά και αυξάνουν σημαντικά τη γραφειοκρατία και το κόστος λειτουργίας των συνεταιρισμών.