• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΔΣ ΜΗΛΕΑΣ - ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΛΕΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ' | 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:37

    Προτείνουμε Τρεις (3) ή περισσότεροι δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας που έχουν την έδρα τους στην ίδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, να μπορούν να συνιστούν την Ένωση Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε κάθε Νόμο.