• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΔΣ ΜΗΛΕΑΣ - ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΛΕΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ' | 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:14

    Θεωρούμε πως αντί το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 750 ευρώ, οι μερίδες του κάθε δασικού συνεταιρισμού να είναι όχι μικρότερες των χιλίων (1.000,00) Ευρώ.