• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΔΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ' | 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:44

    Οι μερίδες του κάθε δασικού συνεταιρισμού να είναι όχι μικρότερες των χιλίων (1.000,00) Ευρώ.