• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΔΣ ΜΗΛΕΑΣ - ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΛΕΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ' | 1 Φεβρουαρίου 2012, 11:35

    Θεωρούμε πως αντί τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των δασικών συνεταιρισμών εργασίας, που διανέμονται στα μέλη, να υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών, τα πλεονάσματα που διανέμονται στα μέλη να φορολογούνται ως εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες σε κάθε μέλος του συνεταιρισμού.