• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλίας Καπράλος Σ/χος Δασολόγος πρώην Δ/ντής Δασών' | 1 Φεβρουαρίου 2012, 15:38

    Οι αλλαγές που κατά την άποψή μου πρέπει να γίνουν είναι οι εξής . α)Μια ένωση στην περιφέρεια ( του ''Καλικρατικού''νόμου) και όχι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. β)Έδρα της Ένωσης να καθορίζεται από το καταστατικό της δηλαδή από την απόφαση που θα πάρουν οι 5 ιδρυτικοί Συνεταιρισμοί. γ)Κάθε νέος ΔΑ.Σ.Ε. που θα ιδρύεται μπορεί να γίνει μέλος τουλάχιστον με τις ίδιες υποχρεώσεις . δ) Εποπτεύουσα Αρχή της Ένωσης θα είναι η Δ/νση Δασών του Νομού στην περιοχή του οποίου έχει την έδρα της . ε)Η Ένωση σε τριτοβάθμιο επίπεδο εκπροσωπείται από την ΠΑΣΕΓΕ στην οποία υποχρεωτικά είναι μέλος της .