• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλίας Καπράλος Σ/χος Δασολόγος πρώην Δ/ντής Δασών' | 1 Φεβρουαρίου 2012, 15:16

    Οι παραχωρήσεις εκτάσεων που προβλέπονται από το Δασικό Κώδικα να ισχύουν και για τους Συνεταιρισμούς ( ΔΑ.Σ.Ε.,Ε.ΔΑ.Σ.Ε.,ΚΟ.ΔΑ.Σ.Ε.)