• Σχόλιο του χρήστη 'Αθανάσιος Κοφίτσας Δασολόγος Προϊστάμενος Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών' | 1 Φεβρουαρίου 2012, 22:43

    Μελετώντας το νομοσχέδιο, διαπιστώνουμε ότι αυτό αποτελεί μια καλά επεξεργασμένη πρόταση, που δημιουργεί αντικειμενικά χαρακτηριστικά και τεκμηριωμένη τεχνογνωσία στον χώρο της δασικής εργασίας, με βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας παραγωγής, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους εργασίας, αλλά αφαιρεί την ευκαιριακή απασχόληση του παραδασόβιου πληθυσμού, και όσους έχουν απομείνει στην ύπαιθρο, που αγωνίζονται για την οικονομική τους επιβίωση, ενασχολούμενοι με κάθε μορφής εργασιακή ευκαιρία.