• Σχόλιο του χρήστη 'Αθανάσιος Κοφίτσας Δασολόγος με Β΄ βαθμό Προϊστάμενος Διοίκησης και Διαχείρισης Δασαρχείου Καλαμπάκας' | 1 Φεβρουαρίου 2012, 23:26

    Στο άρθρο 26 έχουμε να προτείνουμε: Το βιβλίο απογραφής θα φέρει καταγεγραμμένα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του συνεταιρισμού τα οποία θα αξιολογούνται στην ανάληψη οιασδήποτε εργασιακής υποχρέωσης και όχι τα των μελών.