• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΑ.ΣΥ.Λ' | 2 Φεβρουαρίου 2012, 11:36

    Δασικός Συνεταιρισμός Λεχόβου ΔΑ.ΣΥ.Λ Λέχοβο-Φλώρινας Τ.Κ.: 53073 Πληροφορίες: Τζουβάρας Παναγιώτης Τηλ:6974478777 Άρθρο 26: Τηρούμενα βιβλία 1. Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας τηρούν υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, θεωρημένα από το Ειρηνοδικείο της έδρας τους: α) Βιβλίο μητρώου μελών. β) Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. δ) Κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το Καταστατικό και την φορολογική νομοθεσία. Στην περίπτωση ε. τα περιουσιακά στοιχεία αποδεικνύονται από φορολογικά έγγραφα. Στην περίπτωση στ. τα στοιχεία Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης θα αναγράφονται στα βιβλία Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση ζ. θα επιβαρυνθεί γραφειοκρατικά και με κόστος λειτουργίας ο Συνεταιρισμός χωρίς να έχει καμία ουσία η τήρηση του βιβλίου. Αντί αυτού ήδη εκδίδει παραστατικά έγγραφα κίνησης από την Δασική και Φορολογική Νομοθεσία