• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΔΟΚΙΑ ΛΙΤΣΑ' | 2 Φεβρουαρίου 2012, 11:52

    Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση , στόχος του σχεδίου Νόμου είναι η εξυγίανση των δασικών συνεταιρισμών που θα συμβάλλει και στην ορθότερη διαχείρηση των δασών. Μια προσεκτική όμως "ανάγνωση" της κύριας αντίληψης που διαπερνά όλα τα άρθρα δείχνει ότι ο σκοπός είναι η απελευθέρωση της «αγοράς» των δασών , η ρευστοποίηση-αξιοποίηση –κερδοφορία με τους χειρότερους όρους. Πρόκειται για άλλο ένα βήμα στην προσπάθεια , μέσω επιμέρους αποσπασματικών νομοθετημάτων , για τη σταδιακή ουσιαστική απονέκρωση του άρθρου 24 του Συντάγματος. Οι νέοι δασικοί συνεταιρισμοί αποκτούν τέτοια μορφή και τέτοιες αρμοδιότητες που να εξυπηρετούν τον παραπάνω σκοπό. Η μορφή τους ( παρόμοια με εταιρείας ή Μ.Κ.Ο.) είναι δύσκολη για τους απλούς δασεργάτες, αλλά εύκολη για τις εταιρείες παραγωγής κι εμπορίας ξύλου. Η αρμοδιότητά τους ξεφεύγει από τις απλές εργασίες συγκομιδής ξύλου κι επεκτείνεται στο γενικό «εκμετάλλευση του δάσους» (άρθρο 44). Σήμερα είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί το συνολικό και φλέγον θέμα της προστασίας , διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασών (όπως πολύ τεκμηριωμένα αναλύει ο Δρ.Στυλιανός Γκατζογιάννης σε σχόλιό του στο άρθρο 44). Σε ότι αφορά τα επιμέρους : - Δεν μπορεί αρμοδιότητες των Δασικών Υπηρεσιών που αφορούν στη συνολική διαχείριση κι εκμετάλλευση του δάσους να παραχωρούνται στους δασικούς συνεταιρισμούς .( οι δασικοί συνεταιρισμοί θα σχεδιάζουν- αποφασίζουν ,θα μελετούν , θα χρηματοδοτούν και θα εκτελούν τη δασική οδοποιϊα ;) - Δεν μπορεί οι διαχειριστικές μελέτες αλλά και οι αρμοδιότητες επίβλεψης των δασικών εργασιών να αντικαθίστανται από τους «όρους εκτέλεσης εργασιών»(παρ.3 άρθρου 44) που θα περιλαμβάνονται σε μια απόφαση του Γ.Γραμ.Αποκ. Διοίκησης, που θα παρθεί μετά από μια απλή αίτηση.( και πώς μπορεί μια δασική υπηρεσία χωρίς προσωπικό, χωρίς πόρους , χωρίς κατάλληλο γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο , να επιβλέψει, να ελέγξει, κλπ;) - Δεν μπορεί οι συνεταιρισμοί να ασχολούνται με τις πάσης φύσεως δασοτεχνικές εργασίες χωρίς πουθενά να εξασφαλίζεται η υποχρεωτική στελέχωσή τους με το απαραίτητο επιστημονοτεχνικό προσωπικό. (ή μήπως η απελευθέρωση της αγοράς των δασών συμπίπτει με το «άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων» δηλαδή στην περίπτωση των Δασολόγων-Δασοπόνων με την κατάργηση του πτυχίου τους ;) - Δεν μπορεί στο γενικό όρο δασικές εργασίες να περιλαμβάνονται τα κυρίως Δασοτεχνικά Έργα που εξάλλου η εκτέλεσή τους διέπεται από τους υπάρχοντες δασικούς νόμους και τους νόμους των δημοσίων έργων (δεν μπορεί έτσι ξαφνικά να καταργούνται τα εργοληπτικά πτυχία ΕΔΔΕ και ΜΕΕΠ των εκατοντάδων (κυρίως μικρών )εξειδικευμένων επιχειρήσεων δασοτεχνικών έργων που είναι στελεχωμένες με δασολόγους –δασοπόνους και ασχολούνται με αυτά.