• Σχόλιο του χρήστη 'Μπατσακούτσας Κωνσταντίνος Πρόεδρος Δασικού Συνεταιρισμού Πηλίου Ευβοίας' | 2 Φεβρουαρίου 2012, 12:26

    Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των Δ.Α.Σ.Ε. που διανέμονται στα μέλη να μην υπόκεινται στην φορολογία εισοδήματος.