• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ' | 21 Φεβρουαρίου 2012, 10:04

    Πρέπει να συμπληρωθεί ο τίτλος του άρθρου 10 με τα κάτωθι προκειμένου να αποσαφηνίζονται και οι χρήσεις των υπαρχουσών Βιομηχανικών Περιοχών κ.λ.π. Περιοχές υψηλής όχλησης ειδικών παραγωγικών εγκαταστάσεων, Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Ν. 4458/1965, Βιομηχανικής Επιχειρηματικής Περιοχής (Β.Ε.ΠΕ.) Ν. 2545/1997, Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Π.) Ν. 3982/2011. Στις χρήσεις του άρθρου 10 πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και - Εγκαταστάσεις έργων υποδομής που εξυπηρετούν τις Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) αντλιοστάσια, δεξαμενές, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, Μονάδες Καθαρισμού Αποβλήτων, υποσταθμοί, λεκάνες όμβριων, φυτώρια δένδρων και καλλωπιστικών φυτών για έργα πρασίνου, εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, έργα τηλεθέρμανσης, υποδομές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας κ.λ.π