• Σχόλιο του χρήστη 'Νικολαΐδης Νικόλαος' | 24 Φεβρουαρίου 2012, 12:41

    Η παράγραφος 4 να αλλάξει από 4. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους των εκτάσεων που παραχωρούνται ή εκμισθώνονται κατά τις προηγούμενες παραγράφους απαγορεύεται, εφόσον παρεμποδίζει την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έγινε η παραχώρηση. σε 4. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους των εκτάσεων που παραχωρούνται ή εκμισθώνονται κατά τις προηγούμενες παραγράφους απαγορεύεται, εφόσον δεν οδηγεί στην εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έγινε η παραχώρηση.