• Σχόλιο του χρήστη 'Αντωνακάκης Π.' | 25 Φεβρουαρίου 2012, 23:20

    Καλό πρόγραμμα αρκεί να διασφαλιζει το δημόσιο συμφέρον και κατ επέκταση και το ιδιωτικό του Έλληνα. Να προβλέπει ότι η τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας σε καμία περίπτωση για πωλήσεις εντός Ελλάδος να μην υπερβαίνει το μέσο κόστος παραγωγής ηλ. ενέργειας της ΔΕΗ (συμπεριλαμβάνου και το κόστος που θα αγοράζει η ΔΕΗ). Για το εξωτερικό η τιμή να είναι σε ανταγωνιστικές τιμές και σε καμμία περίπτωση χαμηλότερη από την προηγούμενη. Επίσης σε περίπτωση συγχρηματοδότησης Ξένων Εταιρειών και Ελληνικού Δημοσίου το Ελληνικό Δημόσιο με μόνη συμμετοχή τη διάθεση χώρων και τις διοικητικές διευκολύνσεις να απολαμβάνει το 50% των ακαθάριστων εσόδων. Αν είναι να γίνει κάτι καλό ας γίνει για το καλό του τόπου και όχι για το συμφέρων ξένων εταιρειών