• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ' | 26 Φεβρουαρίου 2012, 12:18

    Αρχίσαμε και συζητούμε για την ανάπτυξη της χώρας σε μια κρίσιμη καμπή της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας . Η αρνητική αυτή συγκυρία όμως δίνει τις προϋποθέσεις να συζητούμε με διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης από ότι θα την κάναμε πριν από 5 χρόνια. Υπάρχουν ιδέες ανάπτυξης που πριν λίγο καιρό θα θεωρούνταν αποτυχημένες όπως σε Ισπανία όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο σχόλιο. Μέσα λοιπόν σε αυτή την οικονομική πραγματικότητα και ερευνώντας της δυνατότητες της Ελλάδας για ανάπτυξη προγραμμάτων εκμετάλλευσης ενχώριων αγαθών σε συνδυασμό με την δομή και την φιλοσοφία της ελληνική οικονομίας, που διαφέρει από Ισπανία Γερμανία, η ηλιακή ενέργεια παρουσιάζει αρκετά ελκυστικά χαρακτηριστικά. Δίνει στην Ελλάδα την μεγάλη ευκαιρία να καινοτομήσει με πράσινες επενδύσεις, με εναλλακτικές μορφές ενέργειας και να πρωτοπορήσει σε ένα μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που θα υπερισχύσει παγκοσμίως, για οικονομικούς και κλιματολογικούς λόγους. Τα όπλα για την σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας στο μυαλό των σύγχρονων δυτικών οικονομολόγων είναι η μείωση του κόστους παραγωγής. (πρώτη ύλη, ενέργεια, μισθοί). Το μόνο από τα τρία χαρακτηριστικά που μπορεί να δώσει και αναπτυξιακή προοπτική είναι η μείωση του κόστους ενέργειας. Η οικονομική κρίση και η διαχείριση της όπως με την περίπτωση της Ελλάδος έδειξε στα οικονομικά κέντρα του κόσμου ότι η μειώσεις μισθών δεν δίνουν λύσεις αλλά δημιουργούν περισσότερα προβλήματα και αστάθεια. Γι αυτό λοιπόν η άποψη μου είναι ότι δεν πρέπει να δούμε τα παραδείγματα αποτυχημένης προσπάθειας εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας από άλλες χώρες έστω και αν αυτό συνέβη στο πολύ κοντινό παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ρίσκα για την σωστή εφαρμογή του προγράμματος ήλιος, και αυτά τα ρίσκα έχουν να κάνουν με τα κακός κείμενα της ελληνικής πραγματικότητας, που μας ανάγκασε να βιώσουμε την οικονομική κρίση με τον χειρότερο τρόπο σε σχέση με άλλες χώρες. Θα προσπαθήσω εν συντομία να περιγράψω τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και πιστεύω ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία να τα εξαλείψουμε και να προχωρήσουμε σαν έθνος σε ένα καλύτερο μέλλον. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού Εμείς οι Έλληνες πρέπει να αποδείξουμε ότι συνεχίζουμε να διαθέτουμε οικουμενικό προσανατολισμό και μακροπρόθεσμη παραγωγική σκέψη αλλά πρέπει να τροφοδοτήσουμε την δυναμική μας με τα σωστά κίνητρα, να αναδείξουμε την αναπτυξιακή σκέψη και να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που την παράγουν. Διαχείριση πόρων Διαπιστώναμε καθημερινά σ αυτή την χώρα την έλλειψη συστηματικής προσπάθειας αξιοποίησης των δυνατοτήτων σκέψης που διαθέτει, διοχετεύοντας κεφάλαια ανάπτυξης σε ένα κλειστό κύκλο συγκεκριμένων ομάδων που αποδείχθηκαν ότι ήταν ανεπαρκείς. Αυτή η αδυναμία μας έκανε παρατηρητές της διεθνής ανάπτυξης και μας κατέταξε σε απλούς καταναλωτές. Όλοι η Έλληνες συμμέτοχοι Μετά την αποτυχία των συνεταιριστικών οργανώσεων στην ηπειρωτική Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 80 , είχαμε τις προσπάθειες επιθετικών επενδυτικών κινήσεων με νεφελώδης στόχους, με απουσία αναπτυξιακής σκέψης και περιβαντολογικής συνείδησης. Θεώρησαν τις τοπικές κοινωνίες εμπόδιο και προσπάθησαν να τις παραμερίσουν με τις πελατειακές σχέσεις, την μυστικότητα και τον αιφνιδιασμό. Δικαολογιμένα αναπτύχθηκε μια αρνητική προδιάθεση που με τα αποτελέσματα της συμμετείχε στην στασιμότητα και στην ύφεση. Αν θεωρηθεί εμπόδιο η τοπική κοινωνία κάθε επένδυση είναι καταδικασμένη στην αποτυχία. Μακροχρόνια βιωσιμότητα του προγράμματος Προϋποθέτει την σωστή οργάνωση και κατανομή των φωτοβολταικών πάρκων με αυστηρά οικολογικό προσανατολισμό. Μεγάλη προσοχή στην υλικοτεχνική υποδομή, τα επόμενα χρόνια όλα δείχνουν ότι θα έχουμε τεχνολογικές εξελίξεις στο θέμα της εκμετάλλευσης της ενέργειας του ήλιου που μπορεί να απαρχαιώσουν γρήγορα ένα καινούργιο δίκτυο και να το χαρακτηρίσουν ασύμφορο. Το δίκτυο παραγωγής ενέργειας πρέπει να έχει την δυνατότα να ενσωματώνει κάθε τεχνολογική πρόοδο που μπορεί να προκύψει. Η Ελλάδα έχει την δυνατότητα (αν τις δοθούν οι προϋποθέσεις) να παράγει την γνώση και να πρωτοπορήσει στον τομέα αυτό. Όσο αφορά την εξαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας το κόστος παραγωγής η διακίνηση και η πώληση πρέπει να δομηθεί στα πρότυπα διαχείρισης που έχει σήμερα το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Σαν λαός αυτή την περίοδο χρειαζόμαστε όσο ποτέ να μας δοθούν κίνητρα, ευκαιρίες να αποδείξουμε ότι μπορούμε και έχουμε την δυνατότητα να πρωτοπορούμε, και να παράγουμε πολιτισμό σαν άξιοι συνεχιστές της ιστορίας μας. Γι αυτό χρειαζόμαστε:  Αυτοπεποίθηση  Ανοιχτό μυαλό  Στόχους  Θάρρος  Προσπάθεια  Επιμονή  Ήθος  και ανάγκη να διαπιστώνουμε συνεχώς ότι…… δεν περισσεύει κανένας.... Με τιμή Γρηγοριάδης Θεόφιλος