• Σχόλιο του χρήστη 'Δημόπουλος Γεώργιος' | 26 Φεβρουαρίου 2012, 12:57

    Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να εκφράσω την άποψή μου με συγκεκριμένα στοιχεία. Το νομοσχέδιο είναι σαν ιδέα εξαιρετικό και καλύπτει ένα μεγάλο κενό αλλά μένουν παρά πολλά ερωτηματικά και ασάφειες σε θέματα ουσίας. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας (Πελοπόννησος) έναντι της νότιας Γερμανίας, είναι η παραγωγή 1330KWH/KW έναντι 970KWH/KW ετησίως, περίπου 37%, σύμφωνα με http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php# (Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) of European Commission). Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά έχει μειωθεί φοβερά, χάριν στο χαμηλό κόστος παραγωγής των κινέζικων εργοστασίων (μερικά εξαγάγουν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους στην Γερμανία σε τιμές 500-600 € ανά KW ). Με τα παραπάνω δεδομένα το ετήσιο κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά ανά KWΗ στην Γερμανία είναι: 1000€* / 22000KWΗ** = 0,045€ (έως 0,055€ για γερμανικά πάνελ). Επομένως, με τη κοινή λογική, δεν είναι δυνατόν να αγοράσουν οι Γερμανοί ηλεκτρικό ρεύμα σε τιμή 5πλάσια(!!) αυτής του κόστους παραγωγής του. Ποιός θα επιδοτεί την επιπλέον τιμή; Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το κόστος της γραμμής μεταφοράς και τις απώλειες μετασχηματιστών και μεταφοράς, για να γίνει μια πρώτη εκτίμηση της συνολικής τιμής κόστους του μεταφερόμενου από την Ελλάδα ρεύματος. Νομίζω ότι για να προχωρήσουμε στην επένδυση θα πρέπει να έχουμε κλειδώσει την τιμή και την ποσότητα πώλησης στο εξωτερικό, και την βιωσιμότητα της γραμμής μεταφοράς κλπ. Στο εσωτερικό θα πρέπει να αναβαθμισθούν ή να γίνουν νέα δίκτυα, όπως σωστά προβλέπεται και να μειωθεί περαιτέρω η επιδοτούμενη τιμή. Πως είναι δυνατόν όμως να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, όταν δεν έχει ευρεθεί ο τρόπος μεταφοράς και χρηματοδότησης της ενέργειας στην βόρεια Ευρώπη. Πως είναι δυνατόν ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο να μην ασχολείται καθόλου με τις εκκρεμούσες 20000 αιτήσεις ιδιωτών για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δυστυχώς, είμαι αντίθετος στην υλοποίηση του σχεδίου όπως έχει. *(πάνελ 600 €, ινβέρτερ 180€, έδαφος, στήριξη κλπ 220€ =1000€) Τιμές χωρίς ΦΠΑ **(συνολική παραγωγή για 25 έτη, με φθίνουσα απόδοση, 80% απόδοση μετά 25 έτη λειτουργίας.)