• Σχόλιο του χρήστη 'Μαϊσης Αλβέρτος' | 26 Φεβρουαρίου 2012, 16:05

    Συμπληρωματικά προς την παρέμβασή μου θέλω να προσθέσω ότι η Γερμανική κυβέρνηση μείωσε πρόσφατα τις τιμές της Φ/Β παραγωγής από μέση τιμή 21ευρώ τη KWH, όπως αναφέρθηκε ο Υπουργός στη παρουσίασή του στη βουλή την 29/11/11, σε 17 περίπου, γεγονός που επιβάλλει τη μετάθεση της σύστασης της εταιρείας όταν τουλάχιστον η μελέτη σκοπιμότητας δείξει ότι υπάρχει οικονομικό περιθώριο και φυσικά αφού έχουν εξασφαλιστεί οι προϋποθέσεις που είχε θέσει ο Υπουργός, δηλαδή εξασφάλιση δυνατότητας πώλησης της ενέργειας στη Γερμανία και εύρεση επενδυτών. Αλβέρτος Μαϊσης